Проект "Джерело творчості"


Актуальність проекту
За умов модернізації системи освіти, підвищення ролі творчої особистості значну увагу приділено роботі з обдарованими дітьми. Сучасна система освіти має забезпечити умови для всебічного розкриття потенціалу обдарованої особистості.
У кожній людині від природи закладені величезні можливості. Найсприятливішим періодом для розвитку творчості є молодший шкільний вік, коли в дитини активно розвиваються уява, дар фантазування, творче мислення, допитливість, уміння спостерігати, порівнювати, критично й справедливо оцінювати свою діяльність. Гуртківців молодшого шкільного віку без перебільшення можна назвати «першовідкривачами світу». А якщо діти захоплені улюбленою справою, вони виявляють наполегливість, силу волі в опануванні знань і вмінь, що випереджають програмові вимоги. Також слід пам’ятати, що кожна дитина має певні здібності, тому головне завдання керівника гуртка – вчасно їх помітити, заохотити і дати можливість їм розвиватися.
Хоч би які були в дитини талант, здібності, навички й досягнення, без активної підтримки дорослих вона не досягне високих результатів. Це добре розуміють педагоги Тячівського районного ЦДЮТ, тому головне завдання, яке ставлять перед собою – виявлення художніх, музичних, артистичних, інтелектуальних здібностей дитини, їх розвиток і вдосконалення. Саме тому, щоб навчитися бачити у звичайному незвичайне, знаходити неординарні шляхи виходу з будь-яких складних ситуацій, моделювати навколишню дійсність відповідно до власних уявлень, словом, розвивати творчі здібності, і потрібен наш проект.
Тематичний напрямок проекту: розвиток творчих здібностей.
Загальна характеристика проекту
За кількістю учасників: колективний.
Виконавці проекту: педагоги Тячівського районного ЦДЮТ, вихованці.
Цільова аудиторія: вихованці ЦДЮТ.
Термін реалізації проекту: один рік.
Керівник проекту: Берец Марина Миколаївна, методист ЦДЮТ.

Мета і завдання проекту:
- надання можливостей творчим гуртківцям реалізувати власні творчі здібності, презентувати свій талант, власні роботи, цим самим долучатися до світу мистецтва, формувати національну свідомість, почуття патріотизму;
- розвивати інтерес гуртківців до навколишнього світу, потяг до творчості, уміння нестандартно мислити, фантазувати;
- розвивати вміння дитини виявляти ініціативу, самостійність, винахідливість і творчий підхід до розв’язання проблеми;
- розвивати увагу, пам'ять гуртківців, прививати любов до охайності, витримки, терпіння;
- формувати у дітей естетичні смаки, стиль;
- створювати умови для розвитку творчої взаємодії педагога та вихованця;
- побороти психологічний бар’єр страху перед новим і невідомим;
- зацікавити, розвивати креативні здібності.
Методи і форми реалізації:
- метод створення ситуації інтересу(використання цікавих пригод, легенд, гумористичних уривків, випадковостей, життєвих несподіванок);
- метод опори на життєвий досвід ( використання повсякденних спостережень дітей (факти, явища, події);
- використання цікавих вправ, ребусів, кросвордів, чайнвордів тощо;
- використання творчих завдань;
- практична робота;
- дослідницька та пошукова робота;
- тематичні конкурси, фестивалі;
- тематичні заняття, виставки;
- тематичні вікторини;
- гра (художня, пізнавальна);
- використання інтерактивних форм роботи (мозковий штурм, мікрофон, інтелектуальні програми-конкурси).
Принципи проекту:
- нестереотипність, структурна різноманітність;
- залучення гуртківців до співпереживання, створення емоційного настрою (використання ігрових, казкових моментів);
- формування творчого задуму, посильна творча реалізація;
- демократичність, майстерність, системність, гуманізм, самостійність.
Етапи реалізації проекту:
1. Перший етап. Організаційний:
- створення робочої групи проекту, до складу якої входять методист закладу, керівники гуртків;
- провести обговорення реалізації проекту;
- ознайомити гуртківців зі змістом, загальною характеристикою проекту;
2. Другий етап. Пробний:
- залучення гуртківців до виконання найпростіших завдань, стимулюючи в них процес мислення, викликаючи віру у власні сили, упевненість у їх можливостях. На цьому ж етапі застосовуємо систему пошукових методів, розвивальних вправ.
3. Третій етап. Практичний:
- самостійні роботи гуртківців під керівництвом педагога;
- організація виставок-конкурсів дитячих робіт.
Очікувані результати
Реалізація проекту дає змогу виявити творчих, талановитих дітей; надає можливість творчим гуртківцям реалізувати власні творчі здібності, презентувати свій талант, власні роботи, цим самим долучатися до світу мистецтва, формувати національну свідомість, почуття патріотизму; розвивати уміння нестандартно мислити, фантазувати; розвивати вміння дитини виявляти ініціативу, самостійність, винахідливість і творчий підхід до розв’язання проблеми; розвивати увагу, пам'ять, прививати любов до охайності, витримки, терпіння; формувати у дітей естетичні смаки, стиль; побороти психологічний бар’єр страху перед новим і невідомим; розвивати креативні здібності.


0 коментарів

Прокоментувати