Методична розробка заняття-гри «Найрозумніший» Автор: Коршинський Іван Юрійович


Гра «Найрозумніший»
Мета заняття:
Навчальна: узагальнити і систематизувати знання учнів з різних розділів технічної праці.
Розвиваюча: розвивати в учнів пізнавальні інтереси та здібності, потреби в глибокому і творчому оволодінні знаннями, формування в них прагнення постійно ознайомлюватися із сучасними досягненнями науки і техніки, розвивати технологічне мислення і пам’ять.
Виховна: виховувати позитивні мотиви до навчальної діяльності, створювати умови для самореалізації учнів.
Тип заняття: гра.
План заняття
I. Організація учнів.
II. Оголошення мети заняття.
III. Вступний інструктаж.
IV. Відбірковий тур
V. Гра «Найрозумніший»
1. Тур «Без труда нема плода»
2. Тур «Не журись, та за діло берись»
3. Тур «Що в річці, то ще не в руці»
4. Тур «Хто коротко говорить, той скоро робить»
5. Тур «Не розкусивши горіх, зерна не з’їси
6. Тур «Кінець – ділу вінець»
VI. Заключна частина
Хід заняття
І. Організація учнів
Привітання, перевірка присутності та готовності учнів до заняття.
ІІ. Оголошення мети заняття
Усно повідомляється мета заняття.
ІІІ. Вступний інструктаж
Ознайомлення учнів з правилами гри. В грі приймають участь учні з паралельних класів.
Із числа учнів, які мають високий бал успішності призначається один ведучий і секретар. В ролі суддів виступатимуть вчителі технічної праці, а також представники батьківського комітету і дирекції школи.
ІV. Відбірковий тур
Напередодні гри проводиться відбірковий тур, на якому кожний учень індивідуально виконує завдання.
Запитання відбіркового туру
І. Виробництво й охорона праці
(Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом)
1. Що є обов’язковою умовою безпечної та продуктивної праці на виробництві?
(Виконання правил техніки безпеки)
2. Як називається частина виробничого приміщення, на якій установлено обладнання для виконання робіт?
(Робочим місцем)
3. У який колір фарбують механізми підвищеної небезпеки?
(Червоний)
4. Що категорично забороняється при ввімкненому верстаті?
(Поправляти оброблювану заготовку)
5. Що необхідно зробити у випадку, якщо відчувається найменша дія електричного струму?
(Негайно припинити роботу)
6. Що необхідно зробити в разі припинення подачі електричної енергії?
(Вимкнути електродвигун пусковими пристроями, відвести різальний інструмент від заготовки)
7. Що необхідно зробити у випадку враження людини електричним струмом?
(Звільнити потерпілого від місць проходження струму)
8. У якій зоні виникає найбільша небезпека отримання травми під час обробки заготовок на механічних верстатах?
(У зоні рухомих механізмів)
9. Що може статися в момент замикання електричного проводу на корпус верстата при відсутності заземлення?
(Ураження електричним струмом)
10. Які основні причини травмування під час механічної обробки матеріалів?
(Ненадійне кріплення заготовок, відсутність захисних пристроїв, наближення до механізмів, що обертаються, нерівномірне підведення різального інструмента до заготовки, що обертається)
ІІ. Відгадайте загадки
(Кожна правильна відповідь оцінюється 2 балами)
1. Два молодці, на двох одні штанці.
(Ножиці)
2. В кулачок його зажму
І на кнопочку нажму,
Світлячок, мій світлячок,
Дай промінчиків пучок.
(Ліхтарик)
3. І лікарю, і швачці добре відомі.
Побачиш і в лісі,
І в кожному домі.
(Голка)
4. Гостре, гостре, а не ніж,
Як тепер, так і раніш –
Ріже все, залізо навіть,
Важну роль у верстаті править.
(Різець)
5. В четверть зріст,
Крюком хвіст,
За день ниву з’їсть.
(Серп)
6. Рогатий, та не віл,
Хапає, та не їсть.
(Вила)
7. Ходить пані в золотім жупані,
А як гляне – трава в’яне.
(Коса)
8. Воно дуже просто зветься,
Завжди куркою гребеться;
Як за хвіст його потягнеш, -
Щось захопиш і дістанеш.
Скоса станеш на головку, -
То по лобі вдарить ловко.
(Граблі)
Сім учнів, які наберуть найбільшу кількість балів у відбірковому турі, беруть участь у грі «Найрозумніший».
V. Гра «Найрозумніший»
Щоб визначити, в якому порядку учні братимуть участь у грі, пропонується запитання. Учень, який дасть найбільш точну відповідь, одержує заохочувальний бал і номер виступу – 1, менш точна відповідь – 2 і т.д.
Запитання для визначення порядку виступу учнів
Який максимальний зазор установлюють між опорною лінійкою і заготовкою на токарному верстаті по дереву? (10…12 мм)
1. Тур «Без труда нема плода»
На дошці прикріплено назви 8 тем. Учасники по черзі вибирають тему і відповідають на питання. Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом. Якщо учень вибрав тему, то аркуш із назвою теми прибирається з дошки.
1. «Конструкційні матеріали»
 Як поділяють пиломатеріали за формою та розмірами поперечного перерізу? (Брус, брусок, дошка, обапіл, шпала)
 Який пиломатеріал називають дошкою? (Пиломатеріал, товщина якого до 100 мм, ширина – більша за подвійну товщину)
 Назвіть основні елементи дошки. (Пласть, кант (кромка), ребро, торець)
 Що називають вологістю деревини? (Вологість – це ступінь насичення деревини водою)
 Назвіть механічні властивості металів. (Міцність, твердість, пружність, пластичність, крихкість)
 Назвіть сплави кольорових металів. (Дюралюміній, латунь, мельхіор)
 Як називається здатність металу або його сплаву відновлювати початкову форму після припинення дії на нього зовнішніх сил? (Пружність)
 Для чого використовують сірий чавун? (Для виготовлення шківів, станин верстатів, батарей опалення)
 Якими якостями характеризується алюміній? (Пластичністю, стійкістю проти корозії, тепло- й електропровідністю)
2. «Основи техніки»
 Що називається деталлю? (Виріб, виготовлений з однорідного матеріалу без застосування складних операцій)
 Із яких деталей складаються машини? (Типових і спеціальних)
 Як називається пристрій, що складається з сукупності механізмів, на яких, шляхом зміни форми та розмірів заготовки, виготовляють виріб? (Верстат)
 Які деталі називають спеціальними? (Такі, які застосовуються у деяких машинах)
 Які деталі належать до рознімних з’єднань? (Такі, які можна розібрати, не руйнуючи деталей)
 Яке основне призначення проміжних шестерень? (Зміна напрямку обертання введеної шестерні)
 Що утворює сукупність деталей, об’єднаних спільним призначенням? (Виріб)
 З яких основних частин складається будь-яка технологічна машина? (Робочий орган, двигун, передавальний механізм)
 До якого виду машин належить комп’ютер? (Інформаційних)
3. «Токарний верстат по дереву»
 З яких основних частин складається токарний верстат? (Станина, передня бабка, підручник, електродвигун, клинопасова передача)
 Для чого призначений підручник верстата? (Для опори різального інструмента під час роботи)
 Які види робіт виконують на токарному інструменті? (Виготовляють деталі та вироби, які мають циліндричну, конічну або фасонну форму оброблювальної поверхні)
 Яка деталь передньої бабки призначена для встановлення ременя? (Шків)
 Який пристрій токарного верстата призначений для кріплення коротких заготовок великого діаметра? (Планшайба)
 Яка деталь задньої бабки призначена для утримання заготовки? (Центр)
 Яке призначення передньої бабки? (Для встановлення і кріплення заготовки та надання їй обертового руху)
 Який пристрій верстата використовують для кріплення заготовок, у яких передбачається обробка внутрішніх поверхонь? (Чашковий патрон)
 Яка частина верстата призначена для монтування всіх складальних одиниць і механізмів? (Станина)
4. «Токарно-гвинторізний верстат»
 До якого типу машин належить токарно-гвинторізний верстат? (Технологічних)
 Які пристрої верстата призначені для встановлення заготовки при обробці деталі, виліт якої перевищує три діаметри? (Задній центр)
 Від чого залежить вибір швидкості різання заготовки на токарно-гвинторізному верстаті? (Марки матеріалу заготовки, матеріалу різця і охолодження)
 Який механізм фартуха верстата призначений для ручної подачі супорта? (Маховик)
 Який механізм верстата призначений для кріплення свердел? (Піноль задньої бабки)
 Де на робочому місці найбільш зручно і безпечно зберігати інструменти, які часто використовуються для виконання токарних робіт? (На першій полиці інструментального ящика)
 Який пристрій супорта призначений для встановлення глибини різання? (Каретка поперечного переміщення)
 Яку технологічну операцію необхідно виконати, щоб заготовка надійно трималась у рухомому та нерухомому центрах токарного верстата? (У торцях заготовки просвердлити центрові отвори)
 Як називається механізм, який передає рух від вала електродвигуна на вал коробки швидкостей? (Клинопасова передача)
5. «Контрольно-вимірювальний інструмент»
 Якою одиницею вимірювання лінійних розмірів користуються в металообробці? (Міліметр)
 Від чого залежить точність вимірювання металевої лінійки? (Від ціни поділки шкали)
 Який додатковий вимірювальний засіб потрібен для правильного визначення розміру за допомогою кронциркуля? (Лінійка)
 Для чого призначений штангенциркуль? (Для вимірювання лінійних розмірів, зовнішнього і внутрішнього діаметрів, довжини, товщини, глибини)
 Як називають вимірювальний інструмент, що дає змогу здійснювати контроль розмірів із точністю від 0,001 до 0,01 мм? (Мікрометр)
 Для чого призначений ноніус штангенциркуля? (Для відліку дробових часток поділки основної шкали)
 Як називають обертову деталь мікрометра для грубого встановлення розмірів деталі? (Барабан)
 Яку точність вимірювання має штангенциркуль? (0,01 мм)
 Для чого призначений шаблон? (Для перевірки складних профілі деталей)
6. «Основи графічної грамоти»
 Якщо працюючі промені перпендикулярні до площини проекції, то проеціювання називається … (прямокутним)
 Прикладом паралельного проеціювання є утворення тіні фігури або предмета від… (сонячних променів)
 Площину, розміщену перед глядачем, називають… (фронтальною)
 На горизонтальній площині дістають зображення предмета при його розгляді… (зверху)
 Проеціювання предмета на дві площини виконують для того, щоб… (мати уявлення про форму предмета)
 Проеціювання, за якого проецюючі промені паралельні між собою, називають… (паралельним)
 Який вигляд на кресленні називають головним? (Вигляд спереду)
 Яку кількість виглядів необхідно мати на кресленні, щоб виготовити виріб? (Таку кількість, яка забезпечує повне уявлення про предмет)
 На якій площині проекцій дістають головний вигляд? (На фронтальній площині)
7. «Побутова електрична мережа»
 З яких елементів складається просте електричне коло? (Джерела струму, з’єднувальних проводів, вимикача, електричної лампочки)
 З якої операції розпочинають монтаж електричного кола? (Розмітки місць прокладання проводів)
 Де установлюють вимикачі ванної та санітарного вузла? (Зовні цих приміщень)
 За якої умови можна замінювати електричну лампочку, що вийшла з ладу? (Якщо вимкнена штепсельна вилка з електричної мережі (для настільної лампи))
 Що необхідно зробити, якщо шнур пошкоджено поруч зі штепсельною вилкою? (Місце розриву обрізати, зачистити жили, зарядити шнур у вилку)
 Що може статися в момент замикання електричного проводу на корпус електроспоживача? (Ураження струмом)
 Що може статися в момент короткого замикання? (Загоряння шнура)
 Який елемент плавкого запобіжника призначений для розмикання електричного кола при перевантаженнях та коротких замиканнях? (Дротина з легкоплавкого металу)
 Для чого викачують повітря із колби електричної лампи? (Щоб довше не виходила з ладу нитка розжарювання)
8. «Побутові електроосвітлювальні та нагрівальні прилади»
 Який матеріал застосовують для виготовлення спіралей електронагрівальних приладів? (Ніхром)
 Який матеріал належить до групи ізоляторів? (Пластмаса, гума)
 Що може призвести до виходу електрочайника з ладу? (Увімкнення приладу в електричну мережу при частковому зануренні у воду нагрівального елемента)
 Яке основне призначення плафонів електричних світильників? (Для розсіювання освітлювальних променів)
 Який тип нагрівального елемента застосовують у сучасних електропрасках? (Закритий)
 Який елемент електропраски виконує керуючі функції? (Регулятор температури)
 Як називається робоча частина побутових електронагрівальних приладів? (Нагрівальний елемент)
 Чим можна визначити справність закритого електричного приладу? (Контрольною лампою)
 Як називають пристрій, призначений для запобігання коротких замикань в електричному колі? (Запобіжник)
На запитання теми, яку не вибрали учасники гри, відповідають глядачі.
Учасник, який набрав найменшу кількість балів за І тур, у подальшій грі участі не бере. Решта учасників беруть участь у ІІ турі.

2. Тур «Не журись, та за діло берись»
Завдання
Кожному учасникові дається список слів. Учні повинні вибрати слово, яке є зайвим у цьому списку, і підкреслити його на аркуші. За кожну правильну відповідь з усним поясненням зараховується 2 бали, без пояснення – 1 бал.
1) Шип, гніздо, провушина, рукоятка, щічки, заплечики. (Рукоятка – це деталь, з якої складається виріб)
2) Брус, брусок, фанера, дошка, обапіл, шпон. (Шпон – листовий деревинний матеріал)
3) Мідь, алюміній, залізо, свинець, олово, цинк. (Залізо – чорний метал)
4) Шліфування, полірування, припасування, випалювання, фарбування. (Припасування – підгонка розмірів заготовок для щільного з’єднання в конструкцію)
5) Електричний обігрівач, електричний паяльник, електрична праска, електрична плитка, акумулятор, кип’ятильник. (Акумулятор – це прилад, у якому хімічна енергія перетворюється в електричну)
Учасник, який набрав найменшу кількість балів за два тури, вибуває з гри.
П’ять учасників гри беруть участь у ІІІ турі.
3. Тур «Що в річці, то ще не в руці»
Після прочитаного ведучим висловлювання учні записують слово, яке, на їхню думку, відповідає даному визначенню. Оцінювання ведеться після чотирьох висловлювань, коли в учнів записано 4 слова. За правильну відповідь після першого висловлювання – 4 бали, після другого – 3 бали, після третього – 2 бали, після четвертого – 1 бал. Якщо учень правильно дав відповідь на всі чотири висловлювання, то додається ще один бал.
A.
1. Технічний пристрій для проведення вимірювання.
2. Цей пристрій застосовують для вимірювання розмірів у межах 0…125 мм.
3. Це є найпоширеніший засіб для вимірювання, який використовують у майстерні.
4. Він призначений для вимірювання лінійних розмірів, зовнішнього і внутрішнього діаметрів, довжини, товщини, глибини. (Штангенциркуль)
B.
1. Розмічальний інструмент, за допомогою якого проводять паралельні риски.
2. Назва цього інструмента походить від німецьких слів, що в перекладі означають «креслити» і «міра».
3. Застосовують під час розмічання шипового з’єднання.
4. Складається з колодки, двох брусків зі шпильками і клина. (Рейсмус)
Учасник із найменшою кількістю балів за три тури залишає гру.
4. Тур «Хто коротко говорить, той скоро робить»
Кожен учасник гри за 30 с повинен розповісти, чому і як потрібно економити електроенергію.
Максимальна кількість балів за цей конкурс – 5.
Три учасники з найбільшою кількістю балів беруть участь у 5 турі.
5. Тур «Не розкусивши горіх, зерна не з’їси»
Глядачам, яких вибрали учасники гри, демонструються малюнки. За описом товариша кожен учасник за 1 хвилину повинен відгадати, що зображено на малюнку. За кожну правильну відповідь – 1 бал.
Два учасники з найбільшою кількістю балів беруть участь в останньому турі. Кожна правильна відповідь на питання оцінюється одним балом. Відповідає учасник, який скоріше підніме руку після закінчення читання питання. Якщо відповідь неправильна, то відповідає його суперник і за правильну відповідь одержує 2 бали.
6. Тур «Кінець – ділу вінець»
1. За допомогою якого слюсарного інструмента виконують розмічання і перевірку прямих кутів? (Слюсарного кутника)
2. Який інструмент використовують для нанесення на поверхню листового металу рисок? (Рисувалку)
3. Яким інструментом вимірюють зовнішні та внутрішні розміри і відстані з точністю до 1 мм? (Лінійкою)
4. Який інструмент призначений для вимірювання зовнішніх розмірів з точністю до 0,01 мм? (Мікрометр)
5. Як називають різальний інструмент для токарної обробки деревини, призначений для чорнової обробки заготовок? (Рейєр)
6. Як класифікують токарні різці по металу за напрямком подачі? (Ліві та праві)
7. Які різці використовують для обточування складних фасонних поверхонь? (Фасонні)
8. Яким слюсарним інструментом нарізають внутрішню різьбу? (Мітчиком)
9. Яке пристосування застосовують для обертання плашок при нарізанні різьби? (Плашкотримач)
10. Якими напилками не можна обпилювати м’які метали (мідь, бронза, олово і т.п)? (Личкувальним)
VІ. Заключна частина
Підведення підсумків гри. Оголошується переможець.

Список використаної літератури

1. Боровков Ю.О., Легорнєв С.П, Черепашинець Б.А. – Технічний довідник учителя праці, «Радянська школа» 1985 рік.
2. Громов Г.А., Солодовніков Т.М., Черепашинець Б.А. – Деревообробка. Навчальний посібник для середньої школи, «Радянська школа» 1983 рік.
3. Соколов Б.О., Рум’янцев А.В. – «Металообробка», Київ «Радянська школа» 1991 рік.
4. Терещук Б.М., Туташинський В.І. – «Трудове навчання» - навчально-методичний посібник «Ранок» 2005 рік.


0 коментарів

Прокоментувати