Художньо-естетичний напрям в ЦДЮТ охо-плює 34 гуртки та студії, з них:
7 — літературного профілю;
4 — образотворчого профілю;
4 — вокально-хореографічного профілю;
19 — декоративно-ужиткового профілю.

І. Літературний профіль
Об’єднує драматичні гуртки, гуртки з вивченням рідної мови та літератури рідного краю, риторики й театральні колективи. Всього залучено 220 дітей.
ІІ. Профіль образотворчого мистецтва
Об’єднує гуртки та студії за напрямками робо-ти: живопис, графіка, академічний малюнок, компо-зиція, декоративний розпис тощо.

ІІІ. Декоративно-ужитковий профіль
Об’єднує гуртки з вишивання, лозоплетіння, різь-блення по дереву, витинанки, бісероплетіння, виго-товлення іграшок-сувенірів, ліплення з солоного тіс-та, шкіряної пластики, дизайну.
ІV. Вокально-хореографічний профіль
Об’єднує гуртки вокалу (народного й естрад-ного) і хореографії (сучасної та естрадної).